Behandlingar

Behandlingar/Tjänster

 

Kinesiologibalansering

 1.000 kr, 60 min

Kinesiologins grundtanke är att all stress, alla obalanser och blockeringar (vilka på sikt kan leda till sjukdomar) kan spåras genom att testa muskelspänningen.

 

Jag använder muskeltester för att söka efter den punkt i kroppens energiflöde där den blockering/obalans/stress sitter som  Du behöver hjälp med just nu.

Utifrån denna punkt sker sedan själva balanseringen.

 

Även här använder jag muskeltester för att hitta de olika övningar, som behövs för att lösa upp blockeringen.

Övningarna kan vara både aktiva (t ex att Du får göra enkla fysiska rörelser) och passiva

(t ex att jag masserar/håller på olika akupunkturpunkter).

 

I början av en balansering visar problemet svag muskeltest och i slutet stark.

Detta är en värdefull information både till Dig och till Din kropp att en förändring har skett!

 

Vad som är fantastiskt med kinesiologi är att jag i själva balanseringen kan muskeltesta fram och använda all min samlade erfarenhet och kunskap - även från andra metoder om så behövs. Detta gör att Din balansering blir helt unik och anpassad efter just Ditt behov.

----------

 

Målbalansering

1.000 kr, 60 min

Passar Dig som har ett konkret mål, t ex att bryta mönster/ovana/beroende, reflexmässigt beteende, våga välja, fysiska besvär, stärka immunförsvar mm.

Målbalanseringen är ett effektivt kinesiologiprogram från HjärnGympa-konceptet med fysiska rörelser som utförs stående i lugnt tempo och som omprogrammerar kropp och hjärna att lära om, kommunicera, samarbeta och förstå varandra.

I början på maj 2020 gjorde jag en målbalansering på mig själv: "Mitt immunförsvar är intakt" och märkte efter ett par veckor att jag verkar vara immun mot det mesta och känner nu en fantastisk jublande glädje och lycka!

 

Utifrån 4 enkla, korta fysiska övningar testas 3 olika muskler som avser:

kommunikation (båda sidorna av kroppen och hjärnan: mittlinjen bildar en bro istället för ett hinder)

grundad och organiserad (topp och bas: automatisk stressreaktion omvandlas till integrering istället för att kämpa eller fly)

förståelse (fram- och baksida: kunna fokusera och samtidigt behålla perspektivet).


Eftersom detta är en mycket kraftfull balansering, behöver kroppen och hjärnan tid på sig att ställa om. Jag rekommenderar därför att det går minst 4 veckor innan man gör någon annan form av "djupgående" alternativ behandling.

---------

  

Healing

1.000 kr, 60 min

Under healingen arbetar jag och vägleder Dig med en egen gyllene och kärleksfull energi, som jag fått tillgång till för att lösa upp blockeringar, obalanser och stress - även från tidigare liv, som är en viktig orsak till våra problem i vårt liv här idag. Energin ger även tillgång till att lösa upp mörka och tunga Karman.

Jag arbetar intuitivt och inkännande både på och utanför kroppen och för en dialog med Dig om vad som händer under healingen.

Du kan uppleva ett ökat flöde av energi, ljus och information under healingen.

Jag avslutar healingen med att lägga en skyddande ljus energi utvärtes runt hela Din kropp,

så att läkningsarbetet och Ditt eget inre arbete på samtliga nivåer (kroppsligt, själsligt och andligt) kan fortsätta så tryggt som möjligt för Dig efteråt.

-------


Distanshealing

1.000 kr, 60 min

Under distanshealingen får jag kontakt med blockeringar, spänningar, smärta, trauman m m som är vägledande och helande för det som är mest aktuellt just nu.

Jag kan även få kontakt med tidigare liv. Om du själv inte vill eller inte är mogen för tidigare liv, kommer det inte upp, utan enbart det som du är redo för att ta emot just nu.  

Så här går det praktiskt till:

- Efter bokning skickar jag en liten blankett som du får fylla i och som sedan returneras tillsammans med ett foto av dig.

Du kan välja mellan 2 alternativ:

1. Ca 10 min före bokad tid ringer jag upp för att stämma av att vi båda är på plats.

Därefter skickar jag healing i ca 40 min.

 När jag är klar skickar jag ett sms så att du har några minuter på dig innan jag ringer upp för att gå igenom vad som har kommit fram.

2. Eller att vi har telefonkontakt under hela sessionen.

-------


3 stegs program

 1.000 kr/tillfälle, 60 min

Av en "slump" kom jag fram till detta program genom en ny erfarenhet via kontakt med dyskalkyli i september 2020

Tanken kom att det även här handlade om en reflex i korsryggen, precis som vid dyslexi.

Så jag gick in och tittade via healing och såg reflexblockeringen, samt att jag även kunde lösa upp den via healing.

Inte nog med det, jag blev också medveten om, att tidigare utifrån de redskap, som jag arbetat med har syftet varit att lösa upp reflexblockeringen, men ej att titta närmare på vad som döljer sig bakom reflexen.


Vad man vet är att personer med dyslexi inte kröp ("växelgångsrörelse") när de var bebisar innan de började gå.

Och varför de inte kröp? Och vad dolde reflexen?

Den frågan, alltså den egentliga grundorsaken, som nu plötsligt healingen uppenbarade för mig, har man ej tittat på.

I alla fall har inte jag fått lära mig det i Kinesiologiprogramet HjärnGympa. 


Grundorsaken till olika problem, oavsett om det är fysiskt, emotionellt, mentalt eller själsligt/andligt är helt individuell, även om symptomen är desamma och naturligtvis gäller det också dyslexi och dyskalkyli.


Nedanstående program kan jag varmt rekommendera alla oavsett vad man söker mig för.


Steg 1. Healing

För att lösa upp blockeringen och komma fram till grundorsaken och hela den.

Det kan hända att detta steg kan behöva upprepas till dess grundorsaken är känd och helad,

bör i så fall upprepas inom ca 10 dagar.


Steg 2. Målbalansering

(rörelser som utförs stående)

För att lära kropp och själ att kommunicera med alla delar, grunda sig och få förståelse för sitt nya tillstånd.

Lämpligt att göra 7 - 14 dagar efter steg 1.


 3. Uppföljning Healing/Kinesiologi

För att kolla upp om något ytterligare behöver korrigeras.

Görs efter ca 2 månader efter steg 2.

Detta steg kan naturligtvis uteslutas om man märker att behandlingen har givit önskad effekt.


--------


 Skyddande Energi

nyckelordet är: Fredad

 500 kr/person

(I priset ingår att få skyddet kollat att det fortfarande är intakt)

Detta är ett skydd mot yttre negativa energier, mörka krafter och de starka influencer som splittrar och stressar oss i allt snabbare tempo, mobbning m m samt den strålning vi dagligen utsätts för via mobiler, surfplattor o dyl. Jag har t o m fått "budskap" om att den skyddar mot 5G strålning (hösten 2019). Jag gjorde då en del tester på både mig själv och andra genom att göra kinesiologiskt muskeltest utan och med Skyddande Energi stående under och i närheten av 5G testmaster, och det verkar stämma med "budskapet" jag fått. Jag har även testat mig vid Sergelstorg augusti 2020. Jag var där drygt 40 minuter och rörde mig mellan ca 10 - 50 meter från masten, och mitt muskeltest var starkt.

Skyddet innebär även att vi blir mer jordade.

 

Eftersom skyddet även visat sig vara mycket effektfullt vid personlig och andlig utveckling rekommenderar jag detta skydd innan man påbörjar eller fortsätter sin alternativa behandling eller samtalsterapi.

OBS! Det är viktigt att förstå att skyddet arbetar med det inre livet, varför effekter av skyddet kan ta olika lång tid för olika personer.


Så här går det till när jag skickar skyddet:

Dag 1 skickar jag skyddet, en kraftfull ljus och gyllene energi, som jag lägger utanpå runt hela personens kropp och de 2 följande dagarna kontrollerar jag att skyddet är intakt. Jag bekräftar till personen att jag skickar skyddet och jag meddelar även när skyddet är intakt.

Jag behöver ett fotografi i helfigur, stående eller sittande, namn, mobilnummer, e-post adress + betalning via Swish eller bankkonto.

Dock gäller följande regler:

Önskas t ex skydd för hel familj, ska samtliga från 18 år uppges med namn, mobilnr och e-post adress, eftersom skyddet är personligt och varje person från 18 år får bekräftelse på att skyddet är skickat och intakt.

Då det gäller barnbarn under 18 år bekräftas skyddet till förälder.

Mao ska man inte beställa skydd till någon, som ej har medgivet detta.

Undantag kan vara att personen ej kan föra sin egen talan t ex som vid viss sjukdom eller försvinnande. 

Jag har även klienter som beställt skydd till sina hundar.

Tillvägagångssättet och priset är detsamma som för person. 


Gemensamt för behandlingarna:

Målet är att Du ska bli  medveten om orsaken till problemen – att Du ska minnas, bli medveten om och kunna bearbeta de tankar och känslor, som styr Dig. Även att Du ska lära Dig att lyssna på Din kropp och till de inre signaler och att lita på Din egen intuition samt att få uppleva och inse vem Du är. 

Detta kan ta lite olika lång tid för respektive blockering, karma etc, beroende på hur öppet Ditt sinne är och hur van Du är att arbeta med Ditt inre.

Dessutom släpper inte kroppen ifrån sig mer information än Du kan hantera per gång.

 

Att arbeta med sitt inre är som ett detektivarbete, det finns alltid något att spåra upp, vi får ständigt nya aha-upplevelser. 

Samtliga behandlingar är djupt avstressande, balanserar kropp & själ samt aktiverar kroppens självläkande förmåga. Utbildningar:

Exam Kinesiolog, Svenska Kinesiologiskolan, 1988

Dipl Kinesiolog - I Kinesiologi för Personlig Integrering (HjärnGympa ingår), Svenska Kinesiologiskolan/StareFire, 1990

Tarotutbildning - Tarot som ett terapeutiskt redskap, Thomas Jönsson, 2009

 Cert Healer, Seven Stars Elisabeth Edborg, 2015

Fått tillgång till en unik mycket ljus, gyllene, kraftigt läkande och djupt harmonierande energi  och en grupp Andliga Ljusbärare som instruerar och vägleder mig i mitt arbete.

Med energin kom även budskapet: Vi får en 2:a chans,  sommaren 2017