Behandlingar

Behandlingar/Tjänster

 

 I slutet på oktober 2022 blev jag medveten om en Reflex, som jag fick tillåtelse att aktivera och heala!

Min upptäckt visade sig vara nyckeln till den Gyllene Länken, som vi alla är bärare av och genom att aktivera Reflexen återkopplas vi till vår direktkontakt med den Gudomliga Källan

Utrensningen visade sig vara mycket kraftfull och i början på juni 2023 fick jag information om en "Harmonipunkt" som sitter precis mittemot Reflexen.


Med Ditt samtycke testar jag numer och healar även den tillsammans med Reflexen.

Detta betyder att aktiverad och healad Reflex tillsammans med healad Harmonipunkt bildar ett par i balans mellan Yin och Yang! 


-----------


Kinesiologibalansering

 1.100 kr, 60 min

Kinesiologins grundtanke är att all stress, alla obalanser och blockeringar (vilka på sikt kan leda till sjukdomar) kan spåras genom att testa muskelspänningen.

 

Jag använder muskeltester för att söka efter den punkt i kroppens energiflöde där den blockering/obalans/stress sitter som  Du behöver hjälp med just nu.

Utifrån denna punkt sker sedan själva balanseringen.

 

Även här använder jag muskeltester för att hitta de olika övningar, som behövs för att lösa upp blockeringen.

Övningarna kan vara både aktiva (t ex att Du får göra enkla fysiska rörelser) och passiva

(t ex att jag masserar/håller på olika akupunkturpunkter).

 

I början av en balansering visar problemet svag muskeltest och i slutet stark.

Detta är en värdefull information både till Dig och till Din kropp att en förändring har skett!

 

Vad som är fantastiskt med kinesiologi är att jag i själva balanseringen kan muskeltesta fram och använda all min samlade erfarenhet och kunskap - även från andra metoder om så behövs. Detta gör att Din balansering blir helt unik och anpassad efter just Ditt behov.


----------

 

Målbalansering

1.100 kr, 60 min

Passar Dig som har ett konkret mål, förutom att få hjälp med Dyslexi och Dyskalkyli kan Målbalansering även hjälpa att bryta mönster/ovana/beroende, reflexmässigt beteende, våga välja, fysiska besvär, stärka immunförsvaret, stå i sin egen kraft mm.


Målbalanseringen är ett effektivt kinesiologiprogram från HjärnGympa-konceptet med fysiska rörelser som utförs stående i lugnt tempo och som omprogrammerar kropp och hjärna att lära om, kommunicera, samarbeta och förstå varandra.

 

Utifrån enkla, korta fysiska rörelser/övningar testas 3 olika muskler som avser:


Supraspinatus = Kommunikation

Båda sidorna av kroppen och båda hjärnhalvorna.

Mittlinjen bildar en bro istället för ett hinder.

PMC (Pectoralis major clavicularis) = Grundad och organiserad

Topp och bas.

Automatisk stressreaktion omvandlas till integrering istället för att kämpa eller fly.

Latissimus dorsi = Förståelse

Fram- och baksida.

 Att kunna fokusera och samtidigt behålla perspektivet.


Eftersom detta är en mycket kraftfull balansering behöver kroppen och hjärnan tid på sig att ställa om, därför  rekommenderar jag att det går minst 4 veckor innan man gör någon annan form av djupgående alternativ behandling.


---------

  

Healing

1.100 kr, 60 min

Med Ditt samtycke inleder jag healingen med att aktivera Reflexen och heala den tillsammans med Harmonipunkten först om det behövs. 

Därefter fortsätter jag med det Du kommit för.

Under healingen arbetar jag och vägleder Dig med en egen gyllene och kärleksfull energi, som jag fått tillgång till för att lösa upp blockeringar, obalanser och stress - även från tidigare liv, som är en viktig orsak till våra problem i vårt liv här idag, här kan jag också få kontakt med Energi Implantat.

Jag kan hitta själsdelar utanför kroppen, som jag för tillbaka till Den Gyllene Länken (som jag kallar den) och som finns inom oss och är vår kontakt med den Gudomliga Källan!

Jag arbetar intuitivt och inkännande både på och utanför kroppen och för en dialog med Dig om vad som händer under healingen.

Du kan uppleva ett ökat flöde av energi, ljus och information under healingen.

Jag avslutar healingen med att lägga en tillfällig skyddande ljus energi utvärtes runt hela Din kropp,

så att läkningsarbetet och Ditt eget inre arbete på samtliga nivåer (kroppsligt, själsligt och andligt) kan fortsätta så tryggt som möjligt för Dig efteråt.


--------


Distanshealing

1.100 kr, 60 minuter

Med Ditt samtycke inleder jag Distanshealingen med att aktivera Reflexen och heala den tillsammans med Harmonipunkten först om det behövs.

Därefter fortsätter jag healingen med det Du söker för.

Så här går det praktiskt till:

När Du har bokat Din tid så skickar jag ett formulär som Du ska fylla i (om Du är ny klient) och returnera tillsammans med ett foto i helfigur, stående eller sittande.

Innan Din bokade tid ska Du även ha swishat eller satt in på bankkonto 1.100 kr, märkt "Distanshealing".

Jag kommer att kontakta Dig ca 10 minuter före Din bokade tid så att vi båda vet att vi är på plats.

Under healingen är det bra om Du kan ligga ner eller sitta avskilt i lugn och ro.

Efter ca 40 minuter skickar jag ett sms att jag är klar och kommer att ringa upp Dig om 10 minuter för att gå igenom vad jag kommit fram till och upplevt och Du har möjlighet att berätta om Din upplevelse och ställa frågor.


----------


Energi Implantat

 Distans

 1.100 kr 60 minuter


Jag har sedan jag fick tillgång till min nya energi 2017 till och från kommit i kontakt med en mycket speciell energi.

Idag vet jag att den energin är "Energi Implantat", en mörk kraft som tagit sig in i vårt energisystem, när vi har varit som mest sårbara.

Energin kommer utifrån Universum och dess syfte är att styra oss, ställa till det för oss och motarbeta oss på olika sätt, vilket har pågått sedan urminnes tider och vi alla bär en mängd av dem. 

 Energi Implantatet skiljer sig från en blockering, som skapats via olika trauman etc som vi har varit utsatta för och upplevt i detta eller tidigare liv och som vi har möjlighet att bearbeta, vilket inte går med ett Energi Implantat.

Det finns många personer i vår omgivning som lider av diverse åkommer etc och som söker hjälp både via sjukvård och diverse olika alternativa metoder och som inte blir av med sina problem.

Då kan det handla om ett Energi Implantat.

I och med uppstigningsprocessen till 5D, blir denna energi mer synbar för oss.


Genom min energi har jag nu fått möjlighet att hjälpa till att frigöra oss från Implantatens grepp om oss.


Jag har fått bekräftat att det fungerar via ett antal både tidigare klienter såväl som nya, då jag i telefonsamtalet har berättat vad Implantatets syfte har varit. Ofta har det tagit ett par sekunder innan de inser att detta har "förföljt" dem till och från under livet.

Dessutom har jag nu upptäckt genom testpersonernas formulär, som varje klient får fylla i vilka problem de behöver hjälp med plus att jag är Kinesiolog, där vi använder oss av kroppens Akupunktursystem, att Implantaten har suttit i detta energisystem, vilket betydligt gör bilden klarare och förståelsen större för hur Implantaten har påverkat oss.


Dessutom har jag via Testpersonerna upptäckt att det handlar om en process på 5 Energi Implantant = 5 behandlingstillfälle enl:

Implantat 1 och 2 rensar vägen till

Implantat 3,som visar sig vara grundorsaken, själva roten till problemet!

Implantat 4 och 5 återuppbygger och healar de skador på alla plan som Implantaten har ställt till med.

Det bör gå minst 2 veckor emellan varje Implantat.


Så här går behandlingarna till:

1. Jag skickar healing i ca 20 - 25 minuter för att frigöra Implantatets grepp om Dig.

2. Därefter har Du drygt 10 minuter på Dig att dricka vatten och fundera över om Du har upplevt/känt något under healingen.

3. Jag ringer upp Dig 35 minuter efter bokad tid för ett samtal på 25 minuter

(t ex har Du bokat tid kl 16.00 ringer jag kl 16.35).

4. I samtalet berättar jag: 

- var i kroppen Implantatet har suttit

- hur det hänger ihop med Akupunktursystemet 

- vad dess syfte har varit = vad den gjort för att hindra Dig på olika sätt

- och ev om jag lyckats att få fram när Implantatet tog sig in i Din kropps energisystem.Betalning sker via Swish eller bankkonto, märkt "Distanshealing" och ska vara mig tillhanda innan den bokade tiden.

Dessutom får nya klienter ett formulär att fylla i samt skicka ett foto, gärna i helfigur stående eller sittande.

Jag skickar bekräftelse och kvitto, när jag fått det jag behöver.


-----------


Skyddande Energi 

 Även mot Energi Implantat

nyckelordet är: Fredad

700 kr/person

(I priset ingår att få skyddet kollat att det fortfarande är intakt)

Detta är ett skydd mot yttre negativa energier, mörka och starka krafter som splittrar och stressar oss i allt snabbare tempo, mobbning m m samt den strålning vi dagligen utsätts för via mobiler, surfplattor o dyl. Jag har t o m fått "budskap" om att den skyddar mot 5G strålning (hösten 2019). Jag gjorde då en del tester på både mig själv och andra genom att göra kinesiologiskt muskeltest utan och med Skyddande Energi stående under och i närheten av 5G testmaster, och det verkar stämma med "budskapet" jag fått. Jag har även testat mig vid Sergelstorg augusti 2020. Jag var där drygt 40 minuter och rörde mig mellan ca 10 - 50 meter från masten, och mitt muskeltest var starkt.

Skyddet innebär även att vi blir mer jordade.

 

Eftersom skyddet även visat sig vara mycket effektfullt vid personlig och andlig utveckling rekommenderar jag detta skydd innan man påbörjar eller fortsätter sin alternativa behandling eller samtalsterapi.

OBS! Det är viktigt att förstå att skyddet arbetar även med det inre livet, varför effekter av skyddet kan ta olika lång tid för olika personer.


Så här går det till, skyddet skickas på distans:

Dag 1 skickar jag skyddet, en kraftfull ljus och gyllene energi, som jag lägger utanpå runt hela personens kropp och de 2 följande dagarna kontrollerar jag att skyddet är intakt. Jag bekräftar till personen att jag skickar skyddet och jag meddelar även när skyddet är intakt.

Jag behöver ett fotografi i helfigur, stående eller sittande, namn, mobilnummer, e-post adress + betalning via Swish eller bankkonto, märkt "Distanshealing" i förväg.

 Följande regler gäller:

Önskas t ex skydd för hel familj, ska samtliga från 18 år uppges med namn, mobilnr och e-post adress, eftersom skyddet är personligt och varje person från 18 år får bekräftelse på att skyddet är skickat och intakt.

Då det gäller barnbarn under 18 år bekräftas skyddet till förälder.

Mao ska man inte beställa skydd till någon, som ej har medgivet detta.

Undantag kan vara att personen ej kan föra sin egen talan t ex som vid viss sjukdom eller vid försvinnande. 

Jag har även klienter som beställt skydd till sina hundar.

Tillvägagångssättet och priset är detsamma för djur som för person.

 

-------------


Gemensamt för behandlingarna:

Målet är att Du ska bli medveten om orsaken till problemen – att Du ska minnas, bli medveten och förstå för att kunna bearbeta de tankar och känslor, som styr Dig. Även att Du ska lära Dig att lyssna på Din kropp och till de inre signaler och att lita på Din egen intuition samt att få uppleva och inse vem Du är. 

Detta kan ta lite olika lång tid för respektive blockering, karma etc, beroende på hur öppet Ditt sinne är och hur van Du är att arbeta med Ditt inre.

Dessutom släpper inte kroppen ifrån sig mer information än Du kan hantera per gång.

 

Att arbeta med sitt inre är som ett detektivarbete, det finns alltid något att spåra upp, vi får ständigt nya aha-upplevelser. 

Samtliga behandlingar är djupt avstressande, balanserar kropp & själ samt aktiverar kroppens självläkande förmåga.


Mina klienter söker mig för bl a: Stress, utmattning/utbrändhet olika smärtor (huvudvärk, spänningar, artros, ischias m fl) oro/ångest, depression, dyslexi, dyskalkyli, fobier, Personlig och Andlig Utveckling.


----------


 Utbildningar:

Exam Kinesiolog, Svenska Kinesiologiskolan, 1988

Dipl Kinesiolog - I Kinesiologi för Personlig Integrering (HjärnGympa ingår), Svenska Kinesiologiskolan/StareFire, 1990

Tarotutbildning - Tarot som ett terapeutiskt redskap, Thomas Jönsson, 2009

 Cert Healer, 2015

Sommaren 2017 fick jag tillgång till en unik mycket ljus, gyllene, kraftigt läkande och djupt harmonierande energi  och en grupp Andliga Ljusbärare som instruerar och vägleder mig i mitt arbete.

Med energin kom även budskapet: Vi får en 2:a chans

 Senhösten 2022 blev jag medveten om Reflexen som är nyckeln till att återkoppla vår kommunikation med Den Gyllene Länken, som är vår kontakt med Den Gudomliga Källan, då även mina Ljusbärare försvann och numer kommer infon direkt från Den Gudomliga Källan till mig!

 I början på juni 2023 kom ytterligare ett steg i utvecklingen då jag blev medveten om Harmonipunkten, som hänger ihop med Reflexen! 

Hösten 2023, blev jag uppmärksam på via en vän, att den svarta engeri jag ser, är Energi Implantat!